Privacyverklaring

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven omdat u een brochure wilt ontvangen, zal HollandStairs uw gegevens niet gebruiken om u ander materiaal toe te sturen, tenzij dat op onze website is aangegeven. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is.

Uw gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan als er via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

 

Cookies op Hollandstairs.com

HollandStairs maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. HollandStairs gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

HollandStairs kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.